Varapuheenjohtajalta

Muuttunut maailmantilanne haastaa myös CTIF:n

Helmikuussa Venäjän aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan. Viime kuukausien tapahtumat ovat järkyttäneet monia, ja sodan uhka meilläkin on nostanut uudelleen päätään. Myös CTIF:n kaltaisessa isossa järjestössä on jouduttu pohtimaan suhtautumistamme tilanteeseen. 

Venäjä ja Valko-Venäjä ovat CTIF:n jäseniä, ja CTIF:llä on myös venäläinen varapuheenjohtaja. Venäjä on ollut tärkeä osa CTIF:ää jo pitkän aikaa, mutta helmikuussa tapahtuneelta ei voi ummistaa silmiään. CTIF:n tehtävä on myötävaikuttaa siihen, että pelastajat pystyvät tekemään työtään mahdollisimman terveellisesti, turvallisesti ja tehokkaasti. Olemme nähneet iskuja, joita on kohdistettu suoraan työtään tekevään pelastustoimen henkilöstöön. Ukrainalaisten pelastajien työtä on vaikeutettu ja heidän terveyttään ja henkeään uhataan jatkuvasti. Tämä on CTIF:n toiminnan vastaista. Lisäksi se rikkoo Geneven sopimusta. 

CTIF on näin ollen puheenjohtajistossa päättänyt toistaiseksi hyllyttää Venäjän ja Valko-Venäjän toiminnastaan. Venäläinen varapuheenjohtaja ei osallistu puheenjohtajiston kokouksiin, eivätkä maiden joukkueet ole tervetulleita kesän kilpailuihin. Maita ei voida puheenjohtajiston päätöksellä erottaa CTIF:stä, sen voi tehdä vain jäsenmaat edustajakokouksessa, mutta koemme puheenjohtajistossa, että tämä on tärkeä tukisignaali ukrainalaisille ja kaikille pelastajille. Sotaa ei voida katsoa vierestä tekemättä mitään. 

CTIF on perustettu vuonna 1900, joten se on selviytynyt mm. kahdesta maailmansodasta. Uskomme, että järjestö selviytyy tästäkin ajanjaksosta. Toivomme, että sotatoimet loppuvat ja pääsemme jälleenrakentamaan Ukrainaa + aikanaan myös suhteita nyt hyllyllä oleviin jäsenvaltioihin.

T

  • 15.05.2022

Aiemmat julkaisut

Taina Hanhikoski

Kirjoittaja Taina Hanhikoski toimii CTIF:n varapuheenjohtajana kaudella 2020-2024.