Eurooppakomissio / Europe Commission

CTIF Eurooppakomissio - CTIF Europa Commission

 
Eurooppakomissio on perustettu vuonna 2011. Sen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta palo- ja pelastusalan moninaisesta roolista Euroopan yhteisön asukkaiden turvallisuuden luomisessa ja jakaa tietoa Euroopan uionin ja palo- ja pelastusalan välillä. Komission puheenjohtaja on Dennis DAVIES (Iso-Britannia). 

Eurooppakomissio toimii CTIF:n linkkinä EU-tasolle ja siellä tehtävään työhön. Komissio on ollut aktiivisesti mukana EU-rahoitteisissa projekteissa, osallistunut keskusteluun työaikadirektiivistä ja antanut kannanottoja EU-konsultaatioihin mm. hotellien turvallisuudesta. Myös Suomen pelastustoimi hyötyy EU-tason keskustelusta; CTIF tarjoaa väylän osallistua tähän keskusteluun ja vahvistaa Suomen kantoja laajemmalla rintamalla.

Suomi on yksi jäsenmaista. Suomen edustaja on Torbjörn Lindström (Pohjanmaan hyvinvointialue).

CTIF Europe

Read more