Uudet teknologiat / Extrication and New Technologies Commission

CTIF Uudet teknologiat - komission aiheena ovat mm. autojen uudet teknologiat ja erilaiset ISO standardoinnit niihin ja pelastustoimeen liittyen (koskien mm. voimalähteiden merkitsemistä autoihin).

Komissio tarjoaa osallistujille parhaat verkostot kansainvälisiin säädöksiin, pelastuskaluston kehitykseen sekä muihin toimintaympäristössä tapahtuviin uudistuksiin liittyen. 

Suomi on yksi komission jäsenmaasta. Komission puheenjohtaja on Mikko Saastamoinen.


Komission isoimpana työnä on ISO-projekti, jossa käyttövoima merkitään tarroilla ajoneuvojen kylkeen. Tarkoituksena on saada tarrat käytäntöön aloittamalla joukkoliikenteestä ja sitten siirtymällä raskaaseen kalustoon, paloautoihin ja lopuksi henkilöautoihin. Samalla uusiin autoihin tulee myös pelastuskortti. ISO -projekti on käännetty yli 30 eri kielelle, ja Belgiassa joukkoliikenne on jo ottanut tarrat käyttöön.

Lisäksi yhtenä osana tätä projektia on EuroNCAPin tekemä RescueSheet-sovellus älypuhelimelle. Sekin on valmis ja tässä vaiheessa testikäytössä. Sovellus tulee ilmaisversioksi CRS:n (Crash Recovery System -ohjelmiston) kilpailijaksi. Sovellus ei ole niin kattava kuin CRS, mutta ilmainen. Testikäytön jälkeen tämä aiotaan rantauttaa myös Suomeen.

Aihe on tärkeä suomalaiselle pelastustoimelle, koska sähkö-, kaasu- ja hybridikäyttöiset ajoneuvot lisääntyvät nopeaa tahtia. Niiden tunnistaminen pelastustoiminnan alkuvaiheessa on tärkeää, että osataan valita oikea taktiikka. Esimerkiksi kaasubussin päästessä täyden palon vaiheeseen se työntää määrittelemättömästä suunnasta liekinheittimen ja purkaa kaasupullot. Sähköauton akusto ei taas sammu millään, vaikka kuinka sinne laittaa vettä.

Kyseessä on yhteinen ponnistus turvallisemman ajoneuvopelastamisen edistämiseksi. Suomen edustaja on PSR:n korvaaman työn ohella panostanut myös omaa aikaansa projektiin osallistumalla pelastuskorttien ja tarrojen määrittelyyn ja suomentamalla korvauksetta Suomea koskevat asiakirjat. Lisäksi mukana on sisäministeriön pelastusosaston ohella mm. liikenne- ja viestintäministeriö sekä joukkoliikenneyrityksiä (mm. Pohjolan Liikenne).

Pelastusopisto on päättänyt uudistaa tieliikennepelastamisen materiaalin, jota myös komissiossa on työstetty. Komissio sai vuonna 2017 EuroNCAP:lta 25 uutta autoa leikattavaksi ja koulutusmateriaalin tuottamista varten. Tuota viikkoa varten komission jäseniä kokoontui Brysseliin ja paikallista pelastuskoulua apuna käyttäen leikkasi autoja esimerkkitavoilla tuottaen kuva- ja videomateriaalia pelastajille. Helmikuussa 2020 komissio luovutti tuon materiaalin korvauksetta Pelastusopiston käyttöön.

Ranskalaisten sähkö- ja kaasuautojen onnettomuuksia käsittelevä manuaali käännettiin suomeksi CTIF-avustuksen tuella vuonna 2018. Käyttäjätietojen mukaan suomalaiset käyttävät manuaalia paljon ja käyttäjämäärät ovat kasvussa.

Edellä mainittujen ohella komissiossa on pohdittu Pronton tyyppisen C.E.R.S.:n luomista, joka olisi järjestelmä, joka kerää kaikki onnettomuudet ja läheltä-piti tapaukset tieliikennepelastamisessa ja liikennevälinepaloissa. Järjestelmän kansainvälinen kehittäminen antaisi mahdollisuuksia kehittää myös Prontoa tai tarjoaisi vertailukohdan kansainvälisen järjestelmän benchmarkkausta varten.

Komission kautta on saatu merkittävää kansallista toimintaa edistävää materiaalia ja tietoa koskien mm. aurinkosähköä ja aurinkovoimaloita, robotteja ja robotiikkaa, sekä muita uusia teknologioita koskevia toimintamalleja. Näitä tietoja on välitetty eteenpäin suomalaisessa pelastustoimessa.

Suomen edustaja komissiossa on Mikko Saastamoinen, joka toimii myös komission puheenjohtajana.

Komission jäsenet paloauton edessä Levillä talvimaisemassa

Toimintaohjekortit aurinkopaneeleihin

CTIF:n tuottama ohjekortti aurinkopaneelien kanssa toimimiseen onnettomuustilanteessa suomeksi ja englanniksi.

Toimintaohjekortti suomeksi, klikkaa tästä

Toimintaohjekortti englanniksi, klikkaa tästä


Ralliautoista pelastaminen

Suomen Mikko Saastamoinen piti Ranskan Tekniikkapäivillä 25.5.2016 esityksen ralliautoista pelastamisesta.
Esitys nähtävillä YouTubessa!

https://www.youtube.com/watch?v=mYDYbYhVEtY