Varapuheenjohtajalta

Ajoneuvopelastaminen ja uudet teknologiat & palokuntien työterveys

Nämä teemat kuuluvat niihin komissioihin, joiden yhteyshenkilöksi minut valittiin vuoden alussa. Yhteyshenkilön tehtävä on toimia linkkinä komission ja CTIF:n puheenjohtajiston välillä. Yhteyshenkilö välittää tietoa, tarjoaa tukea ja raportoi komission toiminnasta CTIF:n vuosittaiselle edustajakokoukselle.

Ajoneuvopelastaminen ja uudet teknologiat -komissio (Extrication and New Technologies) on viime aikoina profiloitunut erityisesti ISO17840-standardin osalta, ja ajoneuvojen käyttövoiman tunnistamisen helpottamiseksi tehty työ jatkuu edelleen. Mutta komissio on muutenkin aktiivinen – esimerkiksi dronet ovat sen asialistalla. CTIF allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan IEDO:n (International Emergency Drone Organisation) kanssa vuoden 2020 lopulla, ja sen tarkoituksena on lisätä yhteistyötä ja standardisoida pelastustoimessa tapahtuvaa dronejen käyttöä.

Palokuntien työterveys-komissio (Health Commission) on puolestaan viettänyt hiljaiseloa viime vuosina, mutta on jälleen aktivoitumassa. Komissio ei ole vielä virallisesti suunnitellut, mihin aikoo keskittyä, mutta pelastajien työterveyttä edistävät asiat ja alaa koskettavat syövät tulevat todennäköisesti olemaan agendan kärkipäässä.

Näiden temaattisten asioiden lisäksi olen mukana CTIF:n viestintätyöryhmässä ja ISO17840-standardin globaalia lanseerausta miettivässä työryhmässä. Kokouksia siis riittää, ja hyvä niin! Mikään työ ei tule tekemättä valmiiksi. Viestinnän osalta tavoitteena on päivittää kansainvälisen CTIF:n nettisivuja ja parantaa komissioissa ja työryhmissä tehtävän työn näkyvyyttä. Standardin osalta olemme Suomena mukana siksi, että meillä lanseeraus on lähtenyt erinomaisesti käyntiin, ja saamme siten jakaa tuoreita oppeja tekemisistämme myös muille – ja vastaavasti oppia muilta ja yhdessä pohtia, miten kannattaa edetä.

Yksi konkreettinen saavutus on jo tehty – CTIF:n asiakirjahallinta on startattu perustamalla puheenjohtajistolle yhteinen pilvitila, jossa on kaikki ajantasaiset dokumentit, säännöt ja muistiot. Tämä on erinomainen askel kohti selkeämpää organisaationhallintaa, mikä on nähdäkseni edellytys toiminnan sujuvuudelle. Väittäisin, että sujuva organisaatio on myös vaikuttava organisaatio – tai ainakin mahdollistaa vaikuttavuuden.

Näillä näkymillä kevättä kohti!

Taina

  • 25.03.2021

Aiemmat julkaisut

Taina Hanhikoski

Kirjoittaja Taina Hanhikoski toimii CTIF:n varapuheenjohtajana kaudella 2020-2024.