Metsäpalokomissio Forest Fires

CTIF Metsäpalokomissio - CTIF Forest Fires Commission


CTIF Metsäpalokomissio on perustettu 1986. Sen tehtäviin kuuluu mm. tutkia jäsenmaiden metsäpalojen torjunnan organisaatioita, rakennetta, koulutusta ja välineistöä sekä selvittää metsäpaloihin liittyviä palontorjunnanerityiskysymyksiä (evakuointi, rakennukset metsäalueilla). Komission järjestämissä konferensseissa teemoina ovat olleet mm. tuhopoltot ja niiden tutkinta, palomiesten kouluttaminen metsäpaloihin ja metsäpalojen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Metsäpalot ovat globaali ilmiö, johon liittyen tiedon ja kokemusten vaihto on tärkeää kansainvälisellä tasolla. Tähän ilmiöön liittyy esimerkiksi huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista maasto- ja metsäpalojen torjuntaan, maastopalojen ennaltaehkäisytoimet, integrointi maiden järjestelmien välillä ja kasvavat kansainväliset allianssit ja verkostot. Kokouksissa tuodaan esiin eri maiden tilanteet maasto- ja metsäpalon sammutuksissa. Näistä oppimista tuotetaan mm. simulaatiotoiminnalla, johon suomalaisilla edustajillakin on mahdollisuus osallistua. Simulaattoreilla voidaan järjestää suuriakin metsäpaloharjoituksia melko todentuntuisesti. Osaamisen kehittämiseksi on mielekästä tietää, miten esim. Etelä-Euroopan maissa erilaisia tekniikoita käytetään operatiivisessa toiminnassa. Niistä on aina joitain asioita sovellettavissa mahdollisesti myös suomalaiseen pelastustoimeen. Jatkossa myös suomalaista maastopaloihin liittyviä tutkimuksia ja niiden tuloksia kannattaa esitellä nykyistä laajemmin. Tähän yhdeksi kanavaksi sopii myös CTIF-metsäpalokomissio.

Komission puheenjohtaja on Jean Marc Bedogni (Ranska). Suomi on yksi jäsenmaista. Suomen edustaja on Rami Ruuska (SM), varajäsenenä on Petri Lyttinen (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos).

Finland is a member of the Forest Fires Commission. Finland's representative in commission is Mr. Rami Ruuska (Ministry of the Interior) and vice-representative is Mr Petri Lyttinen (Regional Fire and Rescue Service Department of Eastern Uusimaa).

Metsäpalokomissio 2015. Puheenjohtaja Bedogni keskellä (valkoinen paita, ei kravattia).

Metsäpalokomissio 2015. 

CTIF Forest Fires

Read more