CTIF Fire Investigation

Palontutkinta - Fire Investigation

Työryhmän tarkoituksena on kehittää palontutkintaa, jakaa parhaita käytäntöjä, välittää tietoa ja tehdä yhteistyötä aiheen tiimoilta.

Palontutkinta on uusi teema CTIF:n piirissä. Jo yhden kokouksen jälkeen näyttää siltä, että Suomen palontutkinta vaikuttaa edustavan Euroopan kärkeä sen tavoitteiden ja jopa koulutuksen osalta (jos huomioidaan jo tuleva johtamisenkurssi sekä PalOppi-verkkokoulutus). Se, missä Suomi jää jälkeen, on palontutkintatoiminnan hajanaisuus. Esimerkiksi Alankomaissa ja Tšekissä osittain keskitetyn järjestelmän avulla palontutkinnan laatu vaikuttaa olevan tasaisempaa ja tutkintatuloksia voidaan hyödyntää tehokkaammin valtakunnallisesti.

Suomen osalta erityistä mielenkiintoa herättivät meidän yksinkertainen ja vahva lainsäädäntö, joka velvoittaa pelastusviranomaisia suorittamaan palontutkintaa sekä kertoo palontutkinnan tarkoituksen. Lisäksi kansainvälistä kiinnostusta herätti tuleva PalOppiverkkokurssi. Keskustelujen perusteella Suomen verkkokurssin mahdollisella englanninkielisellä versiolla saattaisi olla siis markkinoita Euroopassa.

Suomen toiminnan kehittämiseksi on tärkeää olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa muiden palontutkintaa suorittavien maiden kanssa. Suomella olisi myös selvästikin paljon annettavaa monille muille maille palontutkinnallisesti. Lisäksi maamme toimiva oma moniviranomaisyhteistyö on kovin virasta monessa maassa. Suomessa on tehty paljon asioita oikein. Oppia puolestaan Suomi voisi hakea esimerkiksi Alankomaista ja Tsekeistä: hollantilainen ajattelu ja toteutus ovat hyvin samanlaisia Suomen kanssa. Tämän takia pystymme keskustelemaan asioista samoista lähtökohdista. Tšekit eivät ehkä ajattele palontutkintaa kokonaisuutena samoin kuin suomalaiset, mutta heidän palontutkintansa on vaikuttaa olevan organisoidun tehokkaammin, kuten myös Alankomaissa. Tästä syystä työ CTIF:n palontutkintatyöryhmässä on suomalaiselle pelastustoimelle hyödyllistä.

Työryhmän puheenjohtaja on László Bérci (Unkari). Suomen edustaja on Timo Kouki, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. 

Palontutkinta-työryhmä vuonna 2019