CTIF - Ajankohtaista

Ilmoittautuminen kansallisiin CTIF-kisoihin on auki!

2019 CTIF SM-kilpailut lauantaina 18.5.2019 Espoon Otaniemessä

Kansallisissa CTIF-kilpailuissa kilpaillaan perinteisessä palokuntakilpailussa (sarjat: miesten A-sarja, miesten B-sarja, naiset), nuoret ja 100 m estejuoksu. B-sarjassa annetaan ikähyvityspisteitä; jokaisen jäsenen tulee olla yli 30-vuotta. 

Perinteinen palokuntakilpailu koostuu kahdesta osasta; sammutusoperaatiosta (kuiva) ja estejuoksuviestistä. Nuorten kilpailu on aikuisten kilpailun tapaan kaksiosainen, jossa on esterataharjoitus ja urheilullinen osa (400m estejuoksurata). 100 metrin estejuoksu on yksilölaji.

Lue lisää CTIF-kilpailuista täältä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tehdään joukkueittain sähköisesti ilmoittautumislinkin kautta (alla) 31.3.2019 mennessä. Kerrothan ilmoittautumisessa joukkueen sarjan, yhteyshenkilön, henkilömäärän, majoitus- ja ateriatarpeen. Voit myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi kisajärjestäjäksi. Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Huom! Tuomareina toimivat ilmoittautuvat vapaaehtoisiksi järjestäjiksi.

Ilmoita kilpailujoukkue

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi

Kilpailupaikka

Otaniemen Urheilukenttä, Otaranta 6, 02150 Espoo

Ohjelma

8.00-8.30  Ilmoittautuminen

9.00-12.00  Harjoitukset (30 min/ joukkue)

12.00  Lounas

12.30  Tuomari- ja joukkueenjohtajakokous

13.15  Järjestäytyminen avajaisiin

13.30  Kilpailun avajaisparaati ja avajaiset

14.00  Palokuntakilpailut

  Palokuntanuorten CTIF-kilpailu

  Perinteinen CTIF-kilpailu

  100m estejuoksu

16.30  Palkintojenjako

  Välipala kotimatkalle

Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin. CTIF kilpailuiden ohella Otaniemessä toteutetaan UPL:n liikuntakalustokilpailu. 

Säännöt ja ohjeet

Kilpailusäännöt ja ohjeita löytyvät osoitteessa www.ctif.fi/kilpailusaannot.

Osallistumismaksu

Kilpailuun osallistuminen on maksutonta. Kilpailun järjestäjä tarjoaa osallistujille ohjelman mukaisen lounaan, välipalan ja tarvittaessa majoituksen 50 €/ joukkue. Majoitus on mahdollista perjantai (klo 18) - lauantain (-8.30) Malmin VPK:lla.

Kisojen järjestäjät

Ki­so­jen jär­jes­tä­jä­nä toi­mii Hel­sin­gin pe­las­tus­liit­to yh­des­sä Uu­den­maan pe­las­tus­lii­ton kans­sa. Kil­pai­lun jär­jes­te­lyis­tä vas­taa­vat hen­ki­löt ovat va­paa­eh­toi­sia palo­kun­ta­lai­sia. Jos olet kiin­nos­tu­nut osal­lis­tu­maan jär­jes­tä­jä­nä ki­soi­hin, il­moit­tau­du mu­kaan linkistä!

Ki­sat toi­mi­vat tänä vuon­na ken­raa­li­har­joi­tuk­se­na Sveit­siin läh­te­vil­le nuor­ten kil­pai­lu­jouk­ku­eil­le ja erin­o­mai­se­na har­joi­tus­paik­ka­na ai­kuis­ten jouk­ku­eil­le/yk­sit­täi­sil­le kil­pai­li­joil­le, vaik­ka kar­sin­taa kan­sain­vä­li­siin kil­pai­lui­hin ei tänä vuon­na ole­kaan.

Lisätietoja

Valt­te­ri Ter­va­la, kil­pai­lu­työ­ryh­mä, Haa­gan VPK
valt­te­ri.ter­va­la(a)haa­ganvpk.com, 050 530 5124

Tai­na Han­hi­kos­ki, eri­tyis­a­si­an­tun­ti­ja, SPEK
tai­na.han­hi­kos­ki(a)spek.fi, 040 590 8002

Tervetuloa kisaamaan!


Ajankohtaista