CTIF - Ajankohtaista

Pelastusalan naiset tasa-arvon asialla

Pelastusalan naiset tasa-arvon asialla

Vuonna 2012 CTIF tarttui aiheeseen ”naiset pelastustoimessa” ja perusti asian ympärille työryhmän. Vuonna 2015 todettiin, että naiset on pysyväisluonteinen osa pelastustointa ja työryhmästä tehtiin komissio.

”Women in fire and rescue services”-komissio työskentelee jäsenvaltioiden edustajien voimin sen eteen, että pelastustoimi olisi entistä houkuttelevampi ala naisille niin työn kuin harrastuksen puolesta.

Tähän mennessä komissio selvittänyt maailmanlaajuisesti tilannetta, miten paljon ja millaisissa tehtävissä naisia toimii pelastustoimessa. Tilanne vaihtelee paljon – monessa maassa naisia on noin 10 % virassa olevista henkilöstä ja esimerkiksi Lontoossa aloitti kuluvan vuoden alussa nainen pelastuskomentajana, mutta toisessa ääripäässä komission jäsenvaltioiden joukossa on maita, joiden lainsäädännössä asti on kielletty naisten toimiminen pelastustoimen tehtävissä.

Kymmenen prosenttia henkilöstöstä ei ole vielä hyvä tilanne, mutta se on hyvä alku entistä tasa-arvoisemman pelastustoimen saavuttamiseksi, lainsäädännön muutoksista puhumattakaan. Esteet naisten toimimiselle pelastustoimessa voivat lainsäädännön lisäksi olla sosiaalisia, teknisiä tai rakenteellisia. Myös asenteiden ja mielikuvien osalta on paljon tehtävää.

Miksi on ylipäätänsä tärkeää saada naisia alalle?

Pelastustoimi tuottaa palveluja kansalaisille niin ammattilaisten toimesta kuin vapaaehtoisvoimin.

Tuo kansalaisten joukko muodostuu aika lailla tasan miehistä ja naisista – silti pelastustoimessa naisia on kovin vähän. Jotta pelastustoimi voisi tuottaa entistä parempaa ja kohdennetumpaa palvelua kansalaisille, on tärkeää, että pelastustoimeen saadaan entistä enemmän naisia ja saadaan myös pidettyä kiinni niistä, jotka ovat jo löytäneet alan omakseen.


Ajankohtaista