CTIF - Ajankohtaista

Henkilöturvallisuus keskusteluttaa Tulipalojen ehkäisy –komissiossa

Padasjoki 2014 - Boston 2015 - Lontoo/Cardiff 2016 - Pariisi 2017

Fire Prevention Commission eli tulipalojen ehkäisy tai palonehkäisykomissio on kokoontunut vuosittain vaihtamaan tietoja ja etsimään parhaita käytänteitä mitä erilaisimpiin kohteisiin. Suomi on ollut aktiivisesti mukana viemässä pelastustoimintaa helpottavista laitteista ja erityisesti automaattisista sammutuslaitteistoista saamiaan hyviä kokemuksia muiden jäsenmaiden tietoisuuteen. Tuliaisina tapaamisista on puolestaan ollut toisten kokemukset esimerkiksi korkeiden rakennusten paloturvallisuudesta ja yleisötapahtumien evakuointihaasteista.

Pariisin kulttuurihistorialliset monumentit, Ranskan pitkät perinteet ja protektionismi

Nyt kesällä 2017 kokous oli uudessa jäsenmaassa Ranskassa ja tarkemmin Pariisissa. Isäntinä toimivat Aurélien Sabourdy Ranskan kansallisesta palomiesliitosta sekä Franck Lorgery FFMI-ammattiliitosta, joka ajaa noin kansallisella tasolla valmistajien, palveluyritysten ja tärkeimpien paloturvallisuuden toimijoiden etuja Ranskassa. Alustuksesta jäi tuntuma, että muiden kuin ranskalaisten toimijoiden on haastavaa saada jalansijaa noin 3 miljardin euron markkinoista. Edellisestä huolimatta alkujaan suomalainen ja nyttemmin kansainvälistynyt Marioff on onnistunut loistavalla HI-FOG -vesisumusammutuslaitteistollaan päässyt markkinoille ja yrityksen referensseistä löytyy lukuisia kulttuurihistoriallisesti mittaamattoman arvokkaita ja heidän vesisumusammutuslaitteistollaan suojattuja rakennuksia. Rakennuksista vähäisin ei ole The Opera Royal of Versailles Pariisissa. Muita vastaavia ja arvokkaita rakennuskohteita ovat muiden muassa Bolshoi Theatre Venäjällä, St. Patrick’s Catedral Yhdysvalloissa, St. Mark’s Basilica Italiassa, Marriot St. Pancras Reneissance Britanniassa ja National Library Tšekissä. Kuulimme Marioff-yrityksen alustukset ja keskustelimme näiden jälkeen komission kesken myös riskien selvityksestä ja arvioinnista, turvallisuusjärjestelyistä, toiminnallisesta palomitoituksesta ja henkilöturvallisuudesta vanhoissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa, joissa samanaikaisesti on myös suuri määrä yleisöä paikalla.

Suomen viesti komissiolle: palokuolemat asunnoissa uhkaavat lisääntyä

Suomen ajankohtaisina terveisinä vein pelastuslaitosten kumppanuusverkoston YT-ET-työryhmän laatiman oppaan Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan joka CTIF-yhteyksien ja PSR-rahoituksen turvin englanniksi käännätettynä sai nimen Guide for preparing an emergency plan for a small public event. Muina asioina jokaisen jäsenmaan edustajilta oli etukäteen pyydetty esittämään lyhyesti suurimmat lähiajan haasteet paloturvallisuudessa, muutama ajankohtainen huomionarvoinen palotapaus sekä palokuolemien ja vakavasti loukkaantuneiden lukumäärän kehitys. Kerroin, että Suomen suurimmat paloturvallisuushaasteet ovat palouhrit asunnoissa. Tulevien vuosien ikääntymiskehitys yhdistettynä kotihoidon lisääntymiseen sekä vanhoihin puurakennuksiin ja pitkään lämmityssesonkiin asettavat paloturvallisuudelle lisähaasteita entisestään. Näiden väitteiden tueksi oli valmista palontutkinnan materiaalia ja tilastoja. Palotapauksina mainitsin Porin pigmenttitehtaan suuret omaisuusvahingot, Tuulivoimalan palon Haminassa kemikaalivaraston läheisyydessä sekä asuinkerrostalojen paloista Turun ja Riihimäen tapaukset. Asuinkerrostalojen porrashuoneympäristössä yleisemminkin tähdensin palontutkinnassa havaittuja puutteita palo-ovien savutiiveyden, sulkijalaitteiston (ei vaadita) ja ovien palonkestävyysaikojen osalta. Keski-Suomen palontutkinnan kautta lisäsin vielä listalle kompostointilaitoksen palon Jyväskylästä sekä Äänekosken vanhan paperitehtaan palon, jotka molemmat ovat osoittautuneet syttyneen tulitöiden vuoksi.

Kysely kouluampumisista terroristisiin tekoihin, kokemuksista oppiminen

Keskustelu kääntyi alustusten jälkeen kouluampumistapauksiin ja ajankohtaisiin terroristisiin tekoihin. Keskustelun päätteeksi ehdotettiin, että komission jäsenet keräävät kaiken käytettävissä olevan tiedon edellisiin skenaarioihin liittyen yhteen ja pohtivat sen jälkeen, kuinka niihin voisi valmistautua ja niiden seurauksia rajoittaa. Valikoiduin vastuulliseksi valmistelijaksi asiassa. Avukseni annettuun tehtävään sain yhdysvaltalaisen NFPA-järjestön Russ Sandersin sekä komission puheenjohtajan, joka on yhdysvaltojen itärannikolla Masschusettsissa opettajana työskentelevä slovenialainen tohtori Alés Jug. 

Kysely kohdennettiin CTIF -järjestön lisäksi myös FEU ja CFPA -järjestöille, se on avoinna jouluun 2017 saakka, mutta jo tätä kirjoittaessa olemme saaneet siihen useita vastauksia. Vastausten analysointiin on varattu alkuvuosi 2018 ja suunniteltu neuvottelu kesälle 2018 vastanneiden kesken, jonka jälkeen komissio tullee suosittelemaan jäsenilleen parhaita kokemusten perusteella esiin tulleita käytänteitä sovellettavaksi kenttätyössä.

Vierailukohteet jälleen maailman huipulta

Iltapäivällä vierailimme Ranskan kansallisen taidekorkeakoulun museotiloissa, jossa pääsimme tutustumaan mittaamattoman arvokkaaseen kolikkokokoelmaan sekä papyrus-kääröille kirjoitettuihin ensimmäisiin latinankielisiin kirjoituksiin (kuva1). Konservaattorit näyttivät meille muiden muassa Uuden testamentin alkuperäiset piirrokset ja tekstit (kuvat 2 ja 3).

Toisena matkapäivänä tulipalojen ehkäisykomissiolla oli ohjelmassa vierailu maailman suurimmassa museossa Louvressa, jossa käy keskimäärin 44 000 vierailijaa päivässä eli 16 miljoonaa vierasta vuodessa. Museon alueella toimii kaksi päätoimista palokuntaa ja piilossa on melkoisesti erilaisia sammutus- ja pelastustoimintaa helpottavia laitteita sekä varautumisjärjestelyjä. Jokaisesta vierailevasta näyttelystä on esimerkiksi konservaattoreiden laatimat kohdekortit palomiehille, joissa selviää maalauksen tms. kohteen tärkeys ja sopivat menetelmät niiden pelastamiseksi ja suojaamiseksi palokaasuilta, lämmöltä ja sammutusvedeltä (kuvat 3-6).

Seuraava kokous on kesäkuussa 2018. Kokouksen pitopaikka on vielä hieman avoinna. Tapaamista odotellessa työstämme kyselyn tuloksia ja pidämme yhteyttä verkon yli.

Kuva 1. Tutkijat esittelivät meille vanhimmat säilyneet latinankieliset kirjoitukset papyrus-kääröillä.
Kuva 1. Tutkijat esittelivät meille vanhimmat säilyneet latinankieliset kirjoitukset papyrus-kääröillä.
Kuva 2. Uuden testamentin esittelyä.
Kuva 3. Pyöreät automaattiset savunpoistoikkunat ja vesisumusammutuslaitteisto kirjastossa
Kuva 4. Maalaukset voidaan esimerkiksi evakuoida kuvan mukaisiin lämpöeristettyihin suojapusseihin.
Kuva 5. Maanalaisista tiloista keskusaukiolle johtavat uloskäytävät avataan hätätilanteessa kuten kääntösillat.
Kuva 6. Carrousel du Louvre -ostoskeskuksen kuuluisa lasikattoinen tila keskusaukion alla. Helmikuun 3. päivänä 2017 tilassa oli terroristisen teon yritys, jossa 29-vuotias egyptiläinen mies hyökkäsi machete-veitsellä sotilaan kimppuun ja tuli ampumalla pysäytetyksi.

Kuva 7. Komission jäsenet Natalia (vas.), Aurélien, Tatiana, Alés, Jarkko ja Zoltan vietiin pelastusupseerin johdolla yhteiskuvaan museon katolle, josta avautuikin kohtuulliset näkymät yli Pariisin.


Ajankohtaista