CTIF - Ajankohtaista

CTIF:n nuorisotoiminta - paljon muutakin kuin kisoja

CTIF Nuorisokomissio IJKL (International Jugendleiterkommission) perustettiin vuonna 1973. Komission tehtävänä on edistää nuorisopalokuntien ja palokuntien nuoriso-osastojen kansainvälisiä toimintoja ja tapahtumia.

Komissio kokoontuu kahdesta kolmeen kertaa vuodessa suunnittelemaan toimintaansa. Se vastaa mm. nuorisosymposiumin ja nuorisofoorumin järjestämisestä. Näkyvin osa komission suunnittelemaa toimintaa ovat parittomina vuosina järjestettävät kansainväliset palokuntanuorten CTIF-kilpailut. Viime vuosina kilpailuja on järjestetty mm. Puolan Opolessa (2015), Ranskan Mulhousessa (2013), Slovenian Kocevjessa (2011), ja Tshekin Ostravassa (2009). Vuonna 2024 kansainväliset kilpailut järjestetään Italian Trentinossa.

Komission virallinen kokouskieli on saksa, mutta on sovittu, että nuorisosymposiumeissa käytetään englantia. Käytännössä toimitaan kolmella kielellä saksa, englanti ja ranska.
 

Suomi aktiivinen niin kilpailu- kuin muussakin toiminnassa

Kilpailujen onnistumisen takia tarvitaan paljon henkilökuntaa ja erityisen tärkeässä roolissa ovat kilpailujen tuomarit. Jotta tuomaritoiminta menisi kaikkien osalta samalla tavalla ja tasapuolisesti, järjestetään aina kilpailuja edeltävänä vuonna yhteinen tuomarikoulutus kaikille kansainvälisiin kilpailuihin osallistuville tuomareille. Koulutus on perinteisesti järjestetty Itävallan Linzissä, paikallisella palokoululla. Suomi on aina asettanut kolme tuomaria kilpailuihin, jotka myös ovat osallistuneet säännöllisesti koulutuksiin. Suomessa tuomarit ovat velvoitettuja informoimaan kilpailujoukkueita koulutuksessa esille nousseista asioista sekä sääntömuutoksista ja tulkinnoista. Tätä varten on järjestetty joukkueenjohtajakokous ennen kilpailu- ja harjoituskauden alkua.

Kansainvälisillä leireillä Suomen vastuulla on ollut Leiriolympialaisten suunnittelu ja sen läpivieminen. Leiriolympialaiset on leikkimielinen kilpailu, jota perinteisesti on järjestetty varsinaisten kilpailujen jälkeen iltapäivällä. Leiriolympialaiset suunnitellaan, rakennetaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. 
 

Komissio nuorten asialla

Yksi erittäin tärkeä tavoite komissiolla on rohkaista nuoria ja nuoriso-ohjaajia keskustelemaan avoimesti heidän toimintaan liittyvistä asioista. Tätä ajattelumallia pyritään kehittämään muun muassa symposiumien avulla. Tavoitteena on myös viedä näitä uusia näkemyksiä kotiin omiin järjestöihin ja palokuntiin.

Erittäin tärkeinä asioina on nostettu esille integraatio, tasapuolisuus ja erilaisuus. Myös sosiaalisen median käyttäminen palokuntatoiminnassa on nähty tärkeäksi asiaksi.

Avainasemassa on myös se tosiasia, että nuorisopalokuntatoimintaa ei nyt eikä tulevaisuudessa tule nähdä pelkästään rekrytointikanavana sammutus- ja pelastusosastoihin. Nuorisopalokunnilla on paljon laajempi tehtäväkuva, ja osastojen täytyy osata uudistaa itsensä, jotta ne pystyvät kohtaamaan tulevaisuuden haasteita. Palokuntien voima tulee yhteistyöstä, ja nuorisopalokunnat tarvitsevat ihmisiä, jotka pystyvät kantamaan sosiaalista vastuuta, hallitsemaan muutoksia ja inspiroimaan nuoria sitoutumaan palokuntatoimintaan.

Vapaaehtoinen toiminta on erittäin tärkeätä, ei pelkästään palokuntien ydintoiminnassa, vaan myös laajemmin ajateltuna nuorisotyössä. Yhteiskunnan on vaikea toimia ilman näitä vapaehtoisia toimijoita. Etenkin näinä päivinä aikuisten nuoriso-ohjaajien tehtävänä on luoda nuorille sellaisia toimintamalleja, jotka kunnioittavat ystävyyttä, avuliaisuutta ja yhteistyötä.

Symposiumeissa Suomella on aina ollut näkyvä rooli. Meidän palokuntanuoremme ovat hyvällä menestyksellä useamman kerran ottaneet vastuun jonkun workshopin vetämisestä. Usein myös meidän nuoremme, hyvän kielitaitonsta ja sosiaalisten taitojensa ansiosta, ovat toimineet muun muassa tulkkeina ja auttaneet muita nuoria työryhmätyöskentelyssä.

Myös nuoriso-ohjaajavaihto on yksi kansainvälisen palokuntanuorisotoiminnan muodoista. Suomi on ollut mukana ohjaajavaihdoissa vuodesta 2008 alkaen. Ohjaajavaihtoja toteutetaan säännöllisesti ja sen tarkoituksena on luoda osallistujille verkostoitumismahdollisuus, tarjota paikka hyvien käytäntöjen vaihtoon, kannustaa ystävyyspalokuntatoimintaan, kouluttaa ja opettaa eri maiden toimintakulttuureita sekä innostaa kansainväliseen toimintaan.

Miksi osallistua?

Sekä kansainväliset kilpailut että myös kansainväliset nuoriso- ja nuoriso-ohjaajasymposiumit ovat kaikille osapuolille erinomainen mahdollisuus verkostoitua ja solmia uusia kansainvälisiä kontakteja. Näin onkin tapahtunut: osallistuvilla palokunnilla on melkein kaikilla Euroopassa joku ystävyyspalokunta, jonka kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä.

Osallistuminen kansainvälisiin tapahtumiin kehittää myös nuorten kielitaitoa ja esiintymistaitoja. Tämän toiminnan ansiosta monesta suomalaisesta nuoresta kasvaa rohkea EU-kansalainen.

Kansainvälisen nuorisokomission jäsenet


Ajankohtaista