CTIF - Ajankohtaista

CTIF kilpailutoiminnan harjoitusleiri Hämeenkoskella 21.5.2016

Harjoitusleiri järjestetään Hämeenkoskella, Asik­ka­lan­tie 6, klo 10 al­ka­en. Se on tar­koi­tet­tu kai­kil­le kil­pai­lu­jouk­ku­eil­le, kil­pai­li­joil­le sekä eri­tyi­ses­ti niil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet CTIF kil­pai­luis­ta niin kil­pai­li­joi­na kuin tuo­ma­ri­na.Il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu Haka palo­kun­ta­re­kis­te­rin kaut­ta (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen). Il­moit­tau­tu­mi­nen tu­lee teh­dä vii­meis­tään 30.4.2016!

Har­joi­tus­lei­riä kos­ke­vaa lisä­tie­toa voi tie­dus­tel­la ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jil­tä Mii­ka Huomanilta (mii­ka.huoman@gmail.com) tai Jari Oksa­vuo­rel­ta (jari.oksa­vuo­ri@phnet.fi). Ai­kuis­ten kil­pai­lu­toi­min­nas­ta voi tie­dus­tel­la pe­rin­tei­sen kil­pai­lun pää­tuo­ma­ril­ta Kal­le Leh­to­sel­ta (kal­le.leh­to­nen@rvpk.org) tai nuor­ten kil­pai­lu­toi­min­taan liit­ty­en nuor­ten pää­tuo­ma­ril­ta Ari Vii­lil­tä (ari.vii­li@teleste.com) tai tie­toa kil­pai­luis­ta ja har­joi­tus­lei­ris­tä voi tie­dus­tel­la myös jär­jes­tö­pääl­li­köl­tä Valt­te­ri Ter­va­lal­ta (valt­te­ri.ter­va­la@spek.fi).

Har­joi­tus­lei­rin jär­jes­te­lyis­tä vas­taa Her­ra­lan VPK ja Kos­ken VPK.

Ter­ve­tu­loa har­joit­te­le­maan!


Ajankohtaista