CTIF - Ajankohtaista

Uusi työryhmä (ICT) suunnitteilla CTIF:ssä

Työryhmän visiona on kehittää ja ottaa käyttöön tieto- ja viestintäteknologioita palo- ja pelastusalalla CTIF:n jäsenmaissa. Missiona puolestaan on edistää palo- ja pelastusalan arkea helpottavia teknologioita; kehittää teknologioiden osa-alueita (ohjelmistoja, laitteistoja, elinkaaria, dataa, yhteyksiä) ja kehittää toimijoiden valmiuksia ja kykyjä käyttää moderneja teknologioita. 

Työryhmän tavoitteena on käsitellä esimerkiksi tietokantoja, GIS-järjestelmiä, hätäkeskusteknologioita, simulaattoreita, laitteistoja, ICT-koulutusta ja kyberturvallisuutta. Ensimmäinen kokous on suunniteltu pidettävän huhtikuussa Kroatiassa. 


Ajankohtaista