CTIF - Ajankohtaista

CTIF:n Delegates' Assembly 2016 Suomeen

Tämänvuotinen edustajakokous järjestettiin viime viikolla Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa. Siellä käsiteltiin muun muassa metsäpalojen torjuntaa ja modernin tieto- ja viestitekniikan käyttömahdollisuuksia pelastustoimessa. Suurta mielenkiintoa herätti järjestön piirissä käynnistynyt työ uusia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen synnyttämät vielä varsin heikosti tunnetut haasteet pelastustoiminnalle onnettomuustilanteissa. Tavoitteena on yhdessä autoteollisuuden kanssa luoda yhdenmukaiset toimintaohjeet tällaisia tilanteita silmällä pitäen. 

Kussakin maassa on järjestön toimintaan osallistumista valmisteleva kansallinen komitea. Suomessa siinä on edustajat sisäministeriöstä, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, Suomen Palopäällystöliitosta,Pelastusopistosta ja Aalto-yliopistosta. Komitean puheenjohtajana toimii emeritus pelastusylijohtaja Pentti Partanen.

Ensi syksyn kokouksen yhteydessä järjestetään myös asiantuntijaseminaari tuolloin ajankohtaisesta teemasta sekä näyttely, johon odotetaan alan teollisuuden uutuustuotteita. Puheenjohtaja Partanen pitää kokousta ja sen yhteydessä järjestettävää seminaaria hyvänä foorumina esitellä suomalaista pelastustointa sekä suomalaisten alan järjestöjen ja yritysten toimintaa ja tuotteita. 

CTIF edistää nuorten palokuntaharrastusta mm. järjestämällä kansainvälisiä kilpailuja, tuottaa vuosittain maailmanlaajuiset tilastot palokuntien toiminnasta ja voimavaroista ja kokoaa asiantuntijakomiteoissaan parhaiden asiantuntijoiden tiedot jäsenmaidensa toimijoiden käyttöön. Komiteoissa käsitellään muun muassa varautumista vaarallisten aineiden aiheuttamiin onnettomuuksiin, naisten pelastustoimeen osallistumisen tukemista, pelastustoimen asioiden käsittelyä EU:ssa ja varautumista metsäpalojen ja muiden suuronnettomuuksien torjuntaan.

CTIF:llä on vankka kokemus palo- ja pelastusalasta yhdistäessään viranomaisten, vapaaehtoisjärjestöjen ja alan yritysten osaamisen yhteiseen käyttöön. Sen historia ulottuu yli sadan vuoden päähän, sillä järjestö perustettiin jo vuonna 1900 Pariisissa. Järjestön nykyinen puheenjohtaja on Tore Eriksson Ruotsin pelastusvirastosta MSB:stä.

Lisätietoja antavat kansallisen komitean puheenjohtaja Pentti Partanen (p.050 456 0002) ja SPEKin kansainvälisen toiminnan asiantuntija Taina Hanhikoski (p. 040 590 8002).

www.ctif.fi

www.ctif.org


Ajankohtaista