POP-ALERT

CTIF on mukana POP-Alert -nimisessä hankkeessa.

POP-Alert on kaksivuotinen EU-rahoitteinen hanke, jolla pyritään luomaan yhtenäinen varoitusjärjestelmä EU-kansalaisille kriisien varalle. Projektissa lähestytään aihetta käyttäytymistieteen kautta ja toteuttamalla empiirisiä tutkimuksia, ottaen huomioon mm. turismin tuomat kulttuuriset eroavaisuudet, kielimuurit, jne. Tarkoituksena on arvioida väestön kykyä vastaanottaa ja hyödyntää eri kriisinhallintastrategioiden tarjoamaa varautumistietoa ja EU:n tasolla kehitettyjä teknologioita. 

Projektissa käydään läpi aikaisempia menestystarinoita tilanteista, joissa paikallisyhteisöt ja muut ovat onnistuneesti käyttäneet sosiaalisia verkostoja ja omavaraisuutta kriisitilanteissa. Näistä laaditaan yhteenveto, jotta voidaan selvittää, voisiko niitä käyttää laajemminkin kriiseissä EU:n alueella ja rajat ylittävissä kriiseissä. Lisäksi projektissa halutaan yhdistää modernit menetelmät perinteisiin varautumisohjeisiin ja -strategioihin, jotta ihmisille tiedottaminen ja heidän ohjeistamisensa vaaratilanteissa olisi joustavaa ja helppoa. 

Projektissa on laaditaan lisäksi pilottiprojekti, jossa testataan yleisiä metodologioita ja arvioidaan niiden tehokkuutta yhteisöjen varautumisen kehittämisen kannalta.

http://www.pop-alert.eu/

Klikkaa tästä katsoaksesi projektin esittelyvideo!