Vapaaehtoiskomissio / Volunteers Commission

CTIF Vapaaehtoiskomissio - CTIF Volunteer Firefighters

CTIF:n Vapaaehtoiskomission ensimmäinen kokous pidettiin Salzburgissa, Itävallassa helmikuussa 2014.

Komission tavoitteena on toimia keskustelualustana liittyen vapaaehtoisten palokuntalaisten asemaan eri jäsenmaissa ja heidän olojensa prantamiseen. Yhteistyötä tehdään mm. taloudellisten ja laillisten näkökulmien parissa sekä toimitaan kestävän nuorisotoiminnan edistämiseksi. 

Komission roolina on edistää vapaaehtoispalokuntatoimintaa Euroopassa. Kokouksia pidetään kerran vuodessa. Kokouksiin osallistuu mm. seuraavien maiden edustajat: Suomi, Saksa, Eesti, Ranska, Liettua, Alankomaat, Venäjä, Slovenia, Unkari ja Itävalta. Komission kokoukset mahdollistavat vapaaehtoisen palokuntatoiminnan kansainvälisen verkostoitumisen.

Kokouksissa jaetaan hyviä käytänteitä eri maiden kesken. Eri maiden käytänteitä vertaamalla Suomi saa verkoston kautta arvokasta tietoa vapaaehtoisen palokuntatoiminnan kehittämiseksi.

Suomalaisen vapaaehtoisen palokuntatoimintaan vaikuttavat myös yhteiseurooppalaiset säädökset. Siksi palokuntatoimintaa tulee tarkastella Euroopan tasolla ja etsiä yhteisiä ratkaisuja. Keskeisimpänä asiana tällä hetkellä on osa-aikaisten palokuntalaisten työaikakysymykset, joihin verkostossa haetaan yhteistä ratkaisua. Asiaa käsiteltiin mm. vuoden 2019 kokouksessa, jossa CTIF:n vapaaehtoiskomissio päätyi esittämään, että CTIF tukisi ranskalaisten laatimaa esitystä vapaaehtoisten palokuntien omaksi direktiiviksi.

Suomi on hyödyntänyt kokouksia mm. kartoittamalla vapaaehtoisten palokunnan trendejä Euroopassa. Kartoituksen tulokset lisäävät ymmärrystämme palokuntatoiminnan kehittymisestä. Muun muassa pelastustoimen tehtävien määrä, toimintaan liittyvien säädösten, ohjeiden ja määräyksien määrä, toimintaan osallistuville henkilöille maksettavien korvausten määrä, koulutusvaatimukset, pelastustoimen tehtävien kirjo ja pelastustoiminnallisiin tehtäviin liittyvät riskit ovat kasvaneet kaikissa kyselyyn vastanneissa maissa. Merkittävintä kasvu on ollut ollut pelastustoimen tehtävien määrissä ja koulutusvaatimuksissa.

Suomi vie omaa osaamistaan ja tietämystään mm. vapaaehtoisten ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä muihin maihin. Uusimpana tavoitteenamme on käynnistää yhteinen projekti eurooppalaisen palokuntatoiminnan tulevaisuuden järjestämisvaihtoehtojen mallintamiseksi, vastaten yhteisiin palokuntatoiminnan haasteisiin.

Komission puheenjohtaja on Hubert Vetter (Saksa). Suomen edustaja työryhmässä on Petri Jaatinen (SPEK).

CTIF Volunteer Firefighters

Read more