Pelastusalan naiset / Women in Fire Services Commission

CTIF Pelastusalan naiset -komissio - CTIF Women in Fire and Rescue Services Commission


Komission tavoitteena on naisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen, hyvien käytäntöjen ja tutkimustiedon jakaminen sekä tiedottaminen naisten osallistumismahdollisuuksista. 

Komission perustamiskokous pidettiin Pietarissa keväällä 2012 ja ensimmäinen kokous Bratislavassa 21.9.2012. Suomen edustajana toimii Mira Leinonen (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto), joka on myös komission puheenjohtaja. 

Komissio on käsitellyt muun muassa häirintäasioita, äitiys- ja raskausasioihin liittyviä käytäntöjä ja varusteasioita. Näistä teemoista on suoritettu kyselyitä, kerätty tietoa parhaista käytännöistä ja jaettu niitä jäsenvaltioille käyttöön. 

Suomen pelastustoimen kehittämisen osalta komissiotyöllä on ollut iso merkitys. Vuoden 2019 aikana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat nousivat Suomen pelastustoimessa keskusteluun ja niiden systemaattinen kehittäminen alkoi. Lisäksi vuoden aikana CTIF-komission myötä Suomeen muodostunut pelastusalan naisten verkosto rekisteröityi omaksi yhdistyksekseen, joten pelastustoimen kenttä sai sitä myöden Suomessa yhden uuden toimijan. CTIF-naiskomissio on lisäksi vaikuttanut toimialan viestintätapoihin ja menettelyihin, sillä sitä kautta on tavoitettu erilaisia uusia kohderyhmiä. 

Suomen edustaja komissiossa on varapuheenjohtajana toimiva Mira Leinonen (Etelä-Suomen AVI)

CTIF Women in FRS

Read more