Palokuntien työterveys Health services

CTIF Palokuntien työterveyshuolto - CTIF Fire Brigade Health Services


Komission tarkoituksena on tehdä CTIF:lle suosituksia palomiesten kunnon ja terveyden edistämiseksi. Komission puheenjohtaja on Jean-Yves BASSETTI (Ranska).

Suomi on yksi jäsenmaista. Suomen edustaja on Arja UUSITALO (TTL).

Finland is one of the commission members. Finland's representative in commission is Ms Arja UUSITALO (The Finnish Institute of Occupational Health).

 

Vaarallisten aineiden komissio ja Palokuntien työterveyskomissio ovat laatineet yhteistyössä ohjeen ebolasta palo- ja pelastusalalle.

Ebolaohje palo- ja pelastusalalle

CTIF Rescue/Health Service

read more